Vous êtes ici : Accueil > International > Stages professionnels à l’étranger > Mobilités 2010 > Leonardo - Traduction de l’article sur le site de l’école hôtelière de Zvolen (...)
Publié : 28 janvier 2010
Format PDF Enregistrer au format PDF

Leonardo - Traduction de l’article sur le site de l’école hôtelière de Zvolen - Slovaquie

0 vote

Dobrý chýr o nás prišiel až do Francúzska V dňoch 11.01.2010 - 13.01.2010 navštívili našu školu hostia z francúzskeho prístavného mesta le Havre. Dvaja veľmi sympatickí učitelia z odborného lýcea Jules Lecesne, Langlois Le Ster Pascal (majster odborného výcviku) a Tabellion Thierry (učiteľ španielskeho jazyka), na základe dobrých referencií o našej škle, prišli do Zvolena na prípravnú návštevu za účelom rozbehnutia zaujímavého projektu medzi našou a ich školou. Počas týchto troch dní sme našim hosťom predstavili školu a pochválili sme sa všetkými prevádzkami odborného výcviku, menovite reštauráciou Crystal Bar, hotelom Akademik, kaderníckym a kozmetickým salónom. Naša spolupráca bude pokračovať v máji 2010 príchodom dvoch francúzskych študentov na našu školu. V rámci mobility programu Leonardo da Vinci sa budú 6 týždňov zdokonaľovať v kuchárskom umení a obsluhe hostí, ako aj spoznávať slovenskú kuchyňu a našu krajinu. Ak v čase ich pobytu zavítate do nášho strediska praktického vyučovania – Crystal Baru, možno Vás obslúži práve jeden z nich. Študenti odboru hotelová akadémia, ktorí sa učia francúzsky jazyk alebo navštevujú krúžok francúzštiny, sa už veľmi tešia, že si budú môcť precvičovať a zdokonaľovať svoje jazykové znalosti. Du 11/01/2010 au 13/01/2010 des invités de la ville portuaire française du Havre ont visité notre école. Deux professeurs très sympathiques du lycée professionnel Jules Lecesne, Pascal Langlois Le Ster (maître en formation) et Tabellion Thierry (professeur d’espagnol), sur la base de bonnes références pour notre école, sont venus pour une visite préparatoire dans le but de lancer un projet intéressant entre nos deux écoles . Pendant ces trois jours, nous avons présenté notre école et nos actions de formation, à savoir le restaurant Cristal Bar, l’hôtel Akademik, un coiffeur et salon de beauté. Notre coopération se poursuivra en Mai 2010 avec l’arrivée de deux étudiants français dans notre école. La mobilité de Leonardo da Vinci sera de 6 semaines pour améliorer la pratique de la cuisine et les élèves pourront découvrir la cuisine slovaque et en apprendre davantage sur notre pays. Les 2 enseignants ont visité notre centre de formation pratique - Crystal Bar. Les élèves qui apprennent le français et fréquentent l’Alliance Française seront très heureux de pratiquer et d’améliorer leurs connaissances linguistiques